Privacy Verklaring Zaanse Doodles Download


PRIVACYVERKLARING ZAANSE DOODLES

Zaanse Doodles vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@zaansedoodles.nl. Wanneer ik uw gegevens buiten de EU verwerk zal ik zorg dragen voor passende (beveiligings)maatregelen.

Artikel 1 Wie ben ik?

Zaanse Doodles is een eenmanszaak, gevestigd te (1687 PS) Wognum aan A.C. de Graafweg 13. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60113987. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail en overige gegevens die van belang kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan de gegevens die via de vragenlijst naar voren komen, zoals uw gezins- en werksamenstelling, woonsituatie en gezondheidgegevens. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 3 jaar na het overlijden van de hond.

Om uw aankoop te beheren zal ik uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, betalingsgegevens, koopovereenkomst en intakeformulier tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering van de overeenkomst.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om pups aan potentie?le klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de foto van uw pup wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Ik verwijder deze foto’s 3 jaar na het overlijden wanneer dit aan mij kenbaar is gemaakt, of totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financie?le administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, kennelnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, e-mailadres en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 3 jaar na het overlijden van de hond bewaren.

Zaanse Doodles heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik uw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonummer en social media account voor direct marketing en social media account. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden of tot 3 jaar na het overlijden van de hond.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van de website tracken met een Facebook Pixel en ben aan de bewaartermijnen van Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van uw bericht met eventueel de naam van uw hond. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar. Testimonials over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en bewaar ik totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Zaanse Doodles om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@zaansedoodles.nl. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Zaanse Doodles zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Met uw expliciete toestemming deel ik uw contactgegevens met kopers van pups uit hetzelfde nest, zodat u contact kunt onderhouden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@zaansedoodles.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.