Support Dog


Support Dog 4

Wij (Willem en Alinda) hebben twee dochters. Lisanna van 7 jaar en Rosalin van 4 jaar. Rosalin is meervoudig gehandicapt en heeft de ontwikkeling van een kindje van zes maanden. Door een eerdere ontmoeting met een hulphond zagen wij dat Rosalin heel nieuwsgierig werd en dat de hond rustig toenadering zocht en zij samen ‘contact’ hadden. Het was heel bijzonder om te zien wat dit met haar deed. Na veel gesprekken en goed nadenken hebben we de keuze gemaakt om een hond te nemen die ook therapeutisch een rol kan vervullen in ons gezin. Op een bijzondere wijze kwamen we terecht bij Zaanse Doodles. We vertelden Monica ons verhaal en zij was gelijk enthousiast en wist zeker dat er een nestje zou komen met pups die geschikt zijn als hulp/therapiehond. En bij de geboorte van de pups van Pucky en Sepp werden we gebeld door Monica. Zij vertelde ons dat er een mooi nestje is geboren en dat daar misschien wel de juiste pup voor ons tussen zou kunnen zitten. Om te kijken of er een ‘match’ was tussen ons jongste dochtertje en een van de pups hebben we haar midden in het nestje gelegd. Zij is best druk en luidruchtig, dus het zou zomaar kunnen dat de pups angstig in een hoekje zouden blijven zitten. Maar het tegenovergestelde gebeurde, de pups rende op haar af en begroetten haar enthousiast. Daarna gingen de meeste pups hun eigen gang weer, maar er was één pup die heel lief en geduldig naast haar bleef zitten, tot het moment dat hij de kans had om aan haar te snuffelen en contact te zoeken. En niet alleen reageerde hij zo lief op onze jongste dochter, maar ook bij onze oudste dochter klom hij op haar schoot en ze genoten beide van elkaars aandacht. Monica observeerde de hele situatie en zij had al snel in de gaten welke pups mogelijk geschikt zouden zijn. En juist die lieve, geduldige pup is bij ons in het gezin gekomen, genaamd Puck.

Support Dog 5
Puck past perfect bij ons in het gezin. Hij is ontzettend lief, tolerant en gezellig. Hij is geen drukke hond, wat heel goed aansluit bij onze dochter. Hij heeft een belangrijke rol voor iedereen in ons gezin. Mijn man en ik genieten van de aandacht die we hem geven. De wandelingen op het strand en in het bos doen ons heel goed. Voor onze oudste dochter is hij het speelkameraatje die ze nooit heeft gehad. Met hem kan ze spelen en rennen, wat ze met haar zusje niet kan. En voor onze jongste dochter is hij een stimulans om meer te bewegen, ze volgt hem als hij door het huis loopt, ze reikt naar hem als hij naar haar toe komt en ze geniet van zijn warmte en ademhaling als hij bij haar zit. We krijgen speciale training, zodat we het contact tussen onze jongste dochter en hem steeds meer kunnen uitbouwen en verdiepen. Onze dochter kan niet praten, dus zij kan hem geen commando’s geven. We trainen hem dan ook dat hij zelf toenadering zoekt als zij op een bepaalde manier zijn aandacht vraagt. Natuurlijk kun je dit niet dwingen en moet het een natuurlijk proces zijn, maar je kunt het wel stimuleren en belonen.

Puck is een verrijking voor ons hele gezin, we zijn ontzettend gezegend met hem.

Monica heeft ons op de weg hiernaar toe goed begeleid met het uitzoeken van de pup en het geven van tips. We zijn haar enorm dankbaar. Haar kennis, ervaring en inlevingsvermogen hebben er toe geleid dat wij een geweldige hond hebben.