Subscribe to one of our nests


Lila - Gizmo - juni 2022Levering buiten Nederland:

Wij zijn gehouden aan de in Nederland geldende Rabiës wetgeving.Dit betekent dat wij de pups langere tijd moeten aanhouden alvorens ze buiten Nederland geleverd kunnen worden. Mede daardoor kunnen wij slechts beperkt voldoen aan de vraag vanuit het buitenland. De pups moeten immmers tijdelijk van onderdak en verzorging worden voorzien. Wij zijn daardoor ook genoodzaakt om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.